Ιστορία των αισθητικών θεωριών : από την κλασική αρχαιότητα μέχρι σήμερα - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Νεφέλη, 1989

 1. Έκδοση
 2. Beardsley, Monroe C.
 3. Κούρτοβικ, Δημοσθένης (1948-) | Χριστοδουλίδης, Παύλος
 4. Χριστοδουλίδης, Παύλος
 5. Πρώτη έκδοση
 6. Αθήνα: Νεφέλη, 1989
 7. 394 σελίδες
 8. Βιβλιοθήκη της τέχνης
 9. 9602110392
  • Η ιστορία των αισθητικών θεωριών αποτελεί κλασική εισαγωγή στο θέμα - αρκεί να αναφερθεί ότι συγκαταλέγεται στη σύντομη βιβλιογραφία που συνοδεύει το λήμμα της Αισθητικής στην τελευταία έκδοση της Βρετανικής Εγκυκλοπαίδειας. Η κλασικότητά της συνίσταται στο ότι μέσα σε λιγότερες από πεντακόσιες σελίδες εξετάζει επισταμένως με σαφήνεια, ευθυκρισία και ευρύτητα αντιλήψεων τη γραμματεία πάνω στην τέχνη και το ωραίο, αρχίζοντας από την ελληνική αρχαιότητα και φτάνοντας ως τις μέρες μας. Ένα μεγάλο μέρος του βιβλίου αφορά τον 19ο και τον 20ό αιώνα. Κάθε κεφάλαιο συνοδεύεται από μια χρήσιμη βιβλιογραφία