Μετάφραση στα ελληνικά του "Aesthetics from classical Greece to the present" / Κούρτοβικ, Δημοσθένης [Μεταφραστής]