Συνταγματικό δίκαιο - Δεύτερη έκδοση. - Αθήνα;Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας [Εκδοτικός οργανισμός], 2020

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
Δεύτερη έκδοση
Αθήνα, Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας [Εκδοτικός οργανισμός], 2020
ΧΧVi, 451 σελίδες ; 24 εκατοστά
9789606481956
Περιέχει βιβλιογραφία και ευρετήριο

Η προηγούμενη έκδοση του βιβλίου «Συνταγματικό Δίκαιο» έγινε το 2018. Το 2019 ολοκληρώθηκε η Αναθεώρηση του Συντάγματος από τη Θ΄ Αναθεωρητική Βουλή, θεσπίσθηκε δε νέος εκλογικός νόμος, νέος νόμος για τη Κυβέρνηση και το λεγόμενο «επιτελικό κράτος». Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί να ανταποκριθεί στα νεότερα αυτά δεδομένα.

Περιέχονται εκτενείς αναπτύξεις όλων των βασικών εννοιών, των πηγών και των αρχών του Συντάγματος και πλήρης και συστηματική ανάλυση των κρατικών οργάνων και των λειτουργιών τους.

Το έργο αυτό προσφέρει τη δυνατότητα στους σπουδαστές, τους δικηγόρους, και εν γένει σε όλους τους νομικούς της θεωρίας και της πράξης, καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη, για μια κατά το δυνατόν εξαντλητική γνώση των αρχών, των κανόνων και των θεσμών του ισχύοντος στην Ελλάδα συνταγματικού δικαίου.

Εκδόσεις Σάκκουλας