Ψηφιακό Βιβλίο: Διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. DOCX
  3. AMELib
  4. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
  5. Με περιορισμούς αναπαραγωγής
  6. Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το Νόμο 4672/2020 για εντυποανάπηρα άτομα, και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις του Νόμου 2121/1993.