1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Μέρτζος, Νίκος Ι.
    2. Πλαστήρας, Κωνσταντίνος Ν.
  3. Πρώτη έκδοση
    1. Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2007
Εξώφυλλο έκδοσης