Βασικές αρχές επιχειρηματικής στρατηγικής - Δεύτερη έκδοση. - Αθήνα: Κλειδάριθμος, 2015

 1. Έκδοση
 2. Grant, Robert M. (1948-) | Jordan, Judith (1949-)
 3. Κατσαντώνη, Δήμητρα
 4. Κλήμης, Γιώργος-Μιχαήλ
 5. Δεύτερη έκδοση
 6. Αθήνα: Κλειδάριθμος, 2015
 7. 424 σελίδες : Πίνακες, εικόνες ; 29 εκατοστά
 8. 9789604616701
 9. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές και ευρετήριο.
Eξώφυλλο έκδοσης
  • Πρόλογος 2ης έκδοσης -- Πρόλογος 1ης έκδοσης -- Πρόλογος ελληνικής έκδοσης -- Λίστα μελετών περιπτώσεων -- 1. Η έννοια της στρατηγικής -- 2. Κλαδική ανάλυση -- 3. Πόροι και δυνατότητες -- 4. Η φύση και οι πηγές του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος -- 5. Εξέλιξη κλάδων και στρατηγική αλλαγή -- 7. Τεχνολογικοί κλάδοι και διαχείριση της καινοτομίας -- 7. Εταιρική στρατηγική -- 8. Παγκόσμιες στρατηγικές και η πολυεθνική εταιρεία -- 9. Υλοποίηση της στρατηγικής -- 10. Σύγχρονες τάσεις στο στρατηγικό μάνατζμεντ -- Γλωσσάρι όρων -- Ευρετήριο.

   opac.seab