1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Grant, Robert M. (1948-)
  2. Jordan, Judith (1949-)
  1. Κατσαντώνη, Δήμητρα
  1. Κλήμης, Γιώργος-Μιχαήλ
 3. Δεύτερη έκδοση
  1. Αθήνα: Κλειδάριθμος (Εκδοτικός οργανισμός), 2015
  1. Πρόλογος 2ης έκδοσης -- Πρόλογος 1ης έκδοσης -- Πρόλογος ελληνικής έκδοσης -- Λίστα μελετών περιπτώσεων -- 1. Η έννοια της στρατηγικής -- 2. Κλαδική ανάλυση -- 3. Πόροι και δυνατότητες -- 4. Η φύση και οι πηγές του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος -- 5. Εξέλιξη κλάδων και στρατηγική αλλαγή -- 7. Τεχνολογικοί κλάδοι και διαχείριση της καινοτομίας -- 7. Εταιρική στρατηγική -- 8. Παγκόσμιες στρατηγικές και η πολυεθνική εταιρεία -- 9. Υλοποίηση της στρατηγικής -- 10. Σύγχρονες τάσεις στο στρατηγικό μάνατζμεντ -- Γλωσσάρι όρων -- Ευρετήριο.

   opac.seab
Eξώφυλλο έκδοσης