1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Βόρεια Μακεδονία (Γεωγραφικό Όνομα)
    2. Διπλωματικές σχέσεις (Έννοια)
    3. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)