Κοινωνικές αξίες -- Ελλάδα -- Ιστορία -- 20ός αιώνας

  1. Subject
    1. Κοινωνικές αξίες (Concept)
    2. Ελλάδα (Place)
    3. Ιστορία (Concept)
    4. 20ός αιώνας (Event)