Ανθρωπολογικές και κοινωνιολογικές προσεγγίσεις της υγείας - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2012

 1. Manifestation
 2. Οικονόμου, Χαράλαμπος | Σπυριδάκης, Μάνος Σ. | Δημητρίου, Σωτήρης Θ. (1925-) | Αλεξιάς, Γεώργιος (1969-) | Zήση, Αναστασία | Παπαϊωάννου, Κατερίνα | Δηλάκη, Γεωργία | Σαλάππα, Αθηνά
 3. Οικονόμου, Χαράλαμπος | Σπυριδάκης, Μάνος Σ.
 4. Πρώτη έκδοση
 5. Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2012
 6. 536 σελίδες ; 25 εκατοστά
 7. 9789600805888
 8. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Χαράλαμπος Οικονόμου - Μάνος Σπυριδάκης
   1. Υγεία και Κοινωνία: Η ανθρωπολογική και κοινωνιολογική οπτική
   Σωτήρης Δημητρίου
   2. Η βιοκοινωνική υπόσταση του ανθρώπου
   Γεώργιος Αλεξιάς
   3. Κοινωνία και γενετική: Ο γενετικός επικαθορισμός της υγείας και της ασθένειας και ο ρόλος της κοινωνιολογίας
   Αναστασία Ζήση
   4. Κοινωνικοοικονομικές ανισότητες και ψυχική υγεία: Η ψυχοκοινωνική εξήγηση
   Κατερίνα Παπαϊωάννου - Μάνος Σπυριδάκης
   5. Αποασυλοποίηση και ψυχιατρική: Μία διαμφισβητούμενη σχέση. Η περίπτωση του Δρομοκαϊτείου
   Γεωργία Δηλάκη - Γεώργιος Αλεξιάς
   6. "Πλαστικά" σώματα και μορφές σωματοποίησης της γήρανσης
   Αθηνά Σαλάππα
   7. Διαβαθμίσεις της μητρότητας στα πλαίσια εφαρμογής των νέων μεθόδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΙΥΑ)
   Martina Loos
   8. Κατασκευάζοντας φύλο και επάγγελμα: Συγκρούσεις ανάμεσα σε νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό σε νοσοκομειακά ιδρύματα στη Γερμανία
   Μανόλης Τζανάκης
   9. Η ψυχική ασθένεια ως κοινωνική εμπειρία. Ο πάσχων εαυτός στη μετα-ασυλιακή εποχή της ελληνικής ψυχιατρικής
   Αθηνά Πεγκλίδου
   10. Εν-σαρκώσεις του ψυχικού πόνου: Σώμα, ψυχή και νεύρα σε μία "γυναικεία" διαταραχή
   Μάνος Σαββάκης - Εύα Καρατζά
   11. Ιατρική επιστήμη, ασθένεια και θάνατος: Μία μικροκοινωνιολογική ποιοτική προσέγγιση
   Δημήτρης Γ. Μαγριπλής
   12. Σκέψεις πάνω στην "Κοινωνιολογία του θανάτου"
   Diana Riboli
   13. "Άνθρωποι χωρίς ζούγκλα είναι ετοιμοθάνατοι άνθρωποι". Υγεία και αρρώστια στους Semang-Negrito (Μαλαισία) υπό την οπτική της ιατρικής ανθρωπολογίας
   Γιάννης Κυριακάκης
   14. Υγεία, πίστη και μεθοδολογία: Μία εθνογραφική μαρτυρία από τη Δυτική Αφρική
   Χριστίνα Βέικου
   15. Ο Άγιος των Κουρελιών: Μία παραδοσιακή πρακτική αποσωματοποίησης της ασθένειας
   Μάνος Σπυριδάκης - Παναγιώτης Γκούβερης
   16. Munchausen by Proxy. Η διαλεκτική πρόκληση της υγειονομικής κακοποίησης ανηλίκων
   Μιχαήλ Κουλίζος - Μαρία Χριστοπούλου - Ευγενία Γεωργούση - Χαράλαμπος Οικονόμου
   17. Απόψεις των ασθενών για το βαθμό προστασίας των δικαιωμάτων τους στα Ελληνικά δημόσια νοσοκομεία: Η περίπτωση ενός νοσοκομείου του κέντρου και ενός της περιφέρειας
   Δέσποινα Καρακατσάνη - Βασιλική Θεοδώρου
   18. Ευγονισμός, παιδοκομία και υγιεινιστικές ανησυχίες στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου
   Δημήτρης Ηλιόπουλος
   19. Εκτίμηση κινδύνου απειλών στον τομέα της υγείας

   Politeianet