Πρόληψη και προαγωγή της ψυχικής υγείας στο σχολείο και στην οικογένεια - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Gutenberg, 2015

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Χατζηχρήστου, Χρυσή Γ.
 4. Πρώτη έκδοση
 5. Χρυσή Γ. Χατζηχρήστου
 6. Αθήνα: Gutenberg, 2015
 7. 505 σελίδες : εικόνες ; 24 εκατοστά
 8. 9789600116823
 9. Με: ΄Εργα μαθητών από τα σχολεία εφαρμογής των προγραμμάτων παρέμβασης του Κέντρου ΄Ερευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών
 10. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές
Εξώφυλλο έκδοσης
  • ΠΡΟΛΟΓΟΣ
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
   ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
   1.1. Εισαγωγή
   1.2. Ρόλος και απασχόληση του σχολικού ψυχολόγου
   1.3. Σύγχρονες τάσεις στην παροχή σχολικών ψυχολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών
   1.4. Παροχή ψυχολογικών υπηρεσιών στη σχολική κοινότητα
   1.5. Παρεμβάσεις στη σχολική κοινότητα για την προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας και ευεξίας
   1.6. Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις - Ανάπτυξη εννοιολογικού πλαισίου
   1.7. Επίλογος
   Βιβλιογραφία
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
   2.1. Εισαγωγή
   2.2. Γονεϊκή εμπλοκή
   2.2.1. Ορισμός/εννοιολογική προσέγγιση
   2.2.2. Η σημασία της γονεϊκής εμπλοκής και της συνεργασίας του σχολείου με την οικογένεια
   2.3. Διασύνδεση σχολείου - οικογένειας
   2.3.1. Δυσκολίες στη διασύνδεση σχολείου - οικογένειας
   2.3.2. Προγράμματα γονεϊκής εμπλοκής και διασύνδεσης
   2.4. Διασύνδεση σχολείου - οικογένειας: Ο ρόλος των γονέων
   2.5. Επίλογος
   Βιβλιογραφία
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
   3.1. Εισαγωγή
   3.2. Έννοια του εαυτού
   3.3. Κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη
   3.3.1. Κοινωνική επάρκεια - κοινωνικές δεξιότητες
   3.3.2. Συναισθηματική επάρκεια - συναισθηματικές δεξιότητες
   3.3.3. Ηθική ανάπτυξη
   3.4. Σχέσεις με συνομηλίκους
   3.4.1. Παιδική φιλία
   3.4.2. Ρομαντικές σχέσεις
   3.5. Σεξουαλική ανάπτυξη
   3.6. Θέματα συμπεριφοράς και οριοθέτησης
   3.6.1. Θέματα συμπεριφοράς και οριοθέτησης στην οικογένεια
   3.6.2. Θέματα συμπεριφοράς και οριοθέτησης στο σχολείο
   3.6.3 Βίαιη και επιθετική συμπεριφορά στο σχολείο
   3.7. Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή
   3.7.1. Ο ρόλος της οικογένειας
   3.7.2. Ο ρόλος του σχολείου
   3.8. Επίλογος
   Βιβλιογραφία
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΤΟΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
   4.1. Εισαγωγή
   4.2. Ψυχική ανθεκτικότητα: Θεωρητικές και εννοιολογικές προσεγγίσεις
   4.3. Προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας στη σχολική κοινότητα
   4.4. Σχολικό κλίμα
   4.5. Προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας στην οικογένεια
   4.6. Επίλογος
   Βιβλιογραφία
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
   ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
   5.1. Εισαγωγή
   5.2. Μαθητές με χρόνια ασθένεια
   5.3. Οικογένεια και απώλεια
   5.4. Οικογένεια και χωρισμός γονέων
   5.5. Οικογένεια και υιοθεσία
   5.6. Παιδιά που μεγαλώνουν σε ιδρύματα παιδικής προστασίας
   5.7. Επίλογος
   Βιβλιογραφία
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ
   6.1. Εισαγωγή
   6.2. Παρεμβατικό πρόγραμμα: Ψυχοκοινωνική υποστήριξη μαθητών Ρομά
   6.2.1. Ανάπτυξη Πολυεπίπεδου Μοντέλου Παροχής Σχολικών Ψυχολογικών Υπηρεσιών
   6.2.1.1. Δομή και οργάνωση της παροχής σχολικών ψυχολογικών υπηρεσιών
   6.2.1.2. Τομείς παροχής υπηρεσιών από τους σχολικούς ψυχολόγους των σχολείων
   6.2.1.3. Έρευνα-αξιολόγηση
   6.3. Ερευνητικό πρόγραμμα: Καταγραφή και αξιολόγηση των παρεχόμενων ψυχολογικών υπηρεσιών στο σχολείο
   6.4. Παρεμβατικό πρόγραμμα: Πρόγραμμα "Συν-Φροντίζω" ("Connecting for Caring")
   6.4.1. Το Πρόγραμμα "Στηρί-Ζωντας"
   6.4.2. Το Πρόγραμμα "ΕΜΕΙΣ"
   6.4.3. Το Διεθνές Πρόγραμμα "WeCARE"
   6.5. Επίλογος
   Έργα μαθητών από τα σχολεία εφαρμογής των προγραμμάτων παρέμβασης του Κέντρου Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών
   Βιβλιογραφία
   ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

   Politeianet