Ελλειμματική δημοκρατία : κράτος και κόμματα στη σύγχρονη Ελλάδα - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2009

  1. Manifestation
  2. Κοντιάδης, Ξενοφών Ι.
  3. Πρώτη έκδοση
  4. Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2009
  5. 286 σελίδες ; 24 εκατοστά
  6. 9789600804744
  7. Βιβλιογραφία: σελίδες 285-286