Σκαμνάκης, Χριστόφορος [Συγγραφέας]. Η κοινωνική πολιτική στην τοπική αυτοδιοίκηση

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2020
  3. Ελληνικά
    • Οι τοπικά προσανατολισμένες κοινωνικές παρεμβάσεις βρίσκονται στο επίκεντρο του παρόντος βιβλίου. Η τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση και οι χωρικές οντότητες που εκπροσωπούν αποτελούν σήμερα ένα ευρύτατο πεδίο υλοποίησης νεωτερικών και καινοτόμων κοινωνικών πολιτικών και πρακτικών που συμβάλλουν στην καλύτερη ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών διότι βρίσκονται πλησιέστερα στους πολίτες. Η εμπλοκή της τοπικής αυτοδιοίκησης στην άσκηση της κοινωνικής πολιτικής σκιαγραφεί τις μετατοπίσεις των κυρίαρχων προσανατολισμών για τους κοινωνικούς διαχωρισμούς και, ειδικά, το ρόλο που το κράτος αναλαμβάνει στη διαδικασία της αναπαραγωγής τους. Αν και πρωτίστως το βιβλίο απευθύνεται στην ακαδημαϊκή κοινότητα, η πρακτική χρησιμότητά του είναι πολύ ευρύτερη. Οι εκπρόσωποι των τοπικών κοινωνιών (ΟΤΑ, Περιφέρειες) μπορούν να αντλήσουν από αυτό το βιβλίο πολύτιμες γνώσεις, να εμπνευσθούν από τις καλές πρακτικές άλλων παραδειγμάτων και, τέλος, να βρουν εργαλεία σχεδιασμού και υλοποίησης για τις τοπικές κοινωνικές παρεμβάσεις. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

      Politeianet