Περί οράσεως και χρωμάτων : πραγματεία 1816 - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Ροές

  1. Manifestation
  2. Schopenhauer, Arthur
  3. Κλιματσάκης, Παύλος
  4. Υφαντής, Δημήτριος
  5. Πρώτη έκδοση
  6. Αθήνα: Εκδόσεις Ροές
  7. Φιλοσοφική βιβλιοθήκη : Δημήτρης Υφαντής
  8. 9789602834725