Περί οράσεως και χρωμάτων : πραγματεία 1816 - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Ροές

Bibliographic Info

Manifestation
Υφαντής, Δημήτριος
Πρώτη έκδοση
Φιλοσοφική βιβλιοθήκη : Δημήτρης Υφαντής
9789602834725