Συγκριτική πολιτική - Τέταρτη έκδοση. - Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2007

 1. Έκδοση
 2. Lehner, Franz (1946-) | Widmaier, Ulrich (1944-2008)
 3. Χατζηγιαννίδου, Χριστίνα
 4. Ασημακοπούλου, Δήμητρα
 5. Τέταρτη έκδοση
 6. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2007
 7. 352 σελίδες ; 24 εκατοστά
 8. 9789604580118
 9. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές
Eξώφυλλο έκδοσης
  • Πρόλογος των εκδοτών για την 4η έκδοση -- Εισαγωγή -- Πρώτο μέρος: Οι θεωρητικές βάσεις της συγκριτικής πολιτικής -- 1. Η συγκριτική πολιτική πολιτική ως συνταγματική συστηματική 2. Η συγκριτική πολιτική ως συστημική θεωρία -- 3. Η πολιτικοοικονομική θεωρία στη συγκριτική πολιτική -- 4. Οι νέες θεωρητικές εξελίξεις στη συγκριτική πολιτική -- 5. Η συγκριτική πολιτική ως ανάλυση πολιτικού πεδίου -- 6. Η συγκριτική πολιτική ως μέθοδος -- 7. Βιβλιογραφικές παραπομπές για το Πρώτο Μέρος -- Δεύτερο μέρος: Δομές και προβλήματα των δομών στις δυτικές δημοκρατίες -- 1. Η θεσμική διασταύρωση των εξουσιών: ο κοινοβουλευτισμός στη Μ. Βρετανία, την Ιταλία, τη Γερμανία και την Ιαπωνία -- 2. Η θεσμική διάκριση των εξουσιών: το προεδρικό σύστημα διακυβέρνησης στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το ημιπροεδρικό σύστημα διακυβέρνησης της Γαλλίας -- 3. Άμεση δημοκρατία και συναίνεση: το πολιτικό σύστημα της Ελβετίας -- 4. Βιβλιογραφικές παραπομπές για το Δεύτερο Μέρος -- Τρίτο μέρος: οι δομές και το δυναμικό των δημοκρατικών συστημάτων διακυβέρνησης συγκριτικά -- 1. Ο συνυπολογισμός των συμφερόντων και η νομιμοποίηση των πολιτικών αποφάσεων -- 2. Οι σχέσεις αλληλεπίδρασης του συγκεντρωτισμού και της αποκέντρωσης στην πολιτική καθοδήγηση -- 3. Οι θεσμοί και η ικανότητα εφαρμογής πολιτικών συγκριτικά: το εμπειρικό παράδειγμα της πολιτικής απασχόλησης -- 4. Οι προοπτικές της συγκριτικής πολιτικής -- 5. Βιβλιογραφικές παραπομπές για το Τρίτο Μέρος.

   opac.seab