Ρομπόλης, Σάββας Γ. [Συγγραφέας]. H κοινωνική πολιτική μετά την κρίση του κράτους-πρόνοιας

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. 1995
 3. Ελληνικά
  • Η επιδείνωση της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκαλεί αλλαγές τόσο στην οργάνωση της παραγωγής όσο και στην αναδιανομή του προϊόντος. Οι εξελίξεις στην αναδιάρθρωση των οικονομιών των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν αφορούν μόνο τους χαμηλούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης αλλά και την ίδια την φύση και τον ρόλο της εργασίας στην παραγωγική διαδικασία...
   Το κύριο χαρακτηριστικό που παρατηρείται είναι ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης διαπιστώνονται τάσεις οικονομικής ανάκαμψης αλλά οι συντελούμενοι ρυθμοί είναι αισθητά μικρότεροι σε σχέση με αυτούς της δεκαετίας του '50 και '60, με αποτέλεσμα η κοινωνική και οικονομική κρίση να επιδεινώνεται ολοένα και περισσότερο... (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

   Polieianet