Για ένα παγκόσμιο κοινωνικό συμβόλαιο : η σοσιαλδημοκρατική απάντηση στη <<συναίνεση>> των Η.Π.Α. - Πρώτη έκδοση. - Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2006

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Held, David (1951-2019)
 4. Κουτρής, Χαρίδημος
 5. Ασημακοπούλου, Δήμητρα
 6. Μαραντζίδης, Νίκος Α.
 7. Πρώτη έκδοση
 8. David Held ; πρόλογος Νίκος Μαραντζίδης ; επιμέλεια έκδοσης Δήμητρα Ασημακοπούλου
 9. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2006
 10. 322 σελίδες : σχεδιαγράμματα ; 20 εκατοστά
 11. 9789604580033
 12. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές (σελίδες 299-310) και ευρετήριο
Eξώφυλλο έκδοσης
  • Σχεδιαγράμματα, Πλαίσια και Πίνακες
   Πρόλογος στην ελληνική έκδοση (Νίκος Μαραντζίδης)
   Πρόλογος του συγγραφέα
   Ευχαριστίες
   Συντομογραφίες
   Εισαγωγή
   Η αμφισβήτηση γύρω από την παγκοσμιοποίηση
   Αντιμετωπίζοντας τους μύθους για την παγκοσμιοποίηση
   Βαθύτερες αιτίες και προκλήσεις
   Παγκοσμιοποίηση και σοσιαλδημοκρατία
   ΜΕΡΟΣ Α' - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
   1 Οικονομική Παγκοσμιοποίηση
   Παραγωγή, εμπόριο και χρηματοδότηση
   2 Παγκοσμιοποίηση, Διαστρωμάτωση και Ανισότητα
   Η διαστρωμάτωση της οικονομικής δραστηριότητας
   Πολιτικές στρατηγικές και το μοντέλο νικητών και ηττημένων
   3 Η Ρύθμιση της Οικονομικής Παγκοσμιοποίησης: Μία Νέα Σύνθεση Πολιτικής
   Εμπόριο
   Βοήθεια
   Νέες πηγές εισοδήματος
   Ρυθμίσεις οικονομικής διακυβέρνησης
   Πολυεθνικές Εταιρίες
   ΜΕΡΟΣ Β' - ΠΟΛΙΤΙΚΗ
   4 Πολιτική Παγκοσμιοποίηση
   Το νέο πλαίσιο της πολιτικής
   Πολυκεντρική διακυβέρνηση
   Η αναδιαμόρφωση της πολιτικής εξουσίας
   5 Παγκοσμιοποίηση και οι Προκλήσεις σοτη Διακυβέρνηση
   6 Η Μεταρρύθμιση της Παγκόσμιας Διακυβέρνησης
   Ενισχύοντας την παγκόσμια διακυβέρνηση
   Σοσιαλδημοκρατικός πολυμερισμός
   Πολυεπίπεδη υπηκοότητα του πολίτη
   ΜΕΡΟΣ Γ' - ΔΙΚΑΙΟ
   7 Κυριαρχία και η Μεταβαλλόμενη Δομή του Διεθνούς Δικαίου
   Κανόνες πολέμου και χρήσης όπλων
   Εγκλήματα πολέμου και ο ρόλος του ατόμου
   Ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατία και μειονοτικές ομάδες
   Περιβαλλοντικό δίκαιο
   8 Φιλελεύθερη Διεθνής Κυριαρχία: Επιτεύγματα και Περιορισμοί
   9 Η Ανάπτυξη των Παγκόσμιων Κανόνων
   Αναδιαμορφώνοντας την ασφάλεια και την επιβολή του νόμου
   Τοποθετώντας την αγορά σε νέα πλαίσια
   Δ' ΜΕΡΟΣ - Η ΝΕΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
   10 Προς ένα Παγκόσμιο Κοινωνικό Συμβόλαιο: Παγκόσμια Σοσιαλδημοκρατία
   Μεγάλο ρίσκο
   Παράρτημα: Η Βάση ενός Νέου Διεθνισμού: Κοσμοπολίτικες Αρχές
   Βιβλιογραφία
   Ευρετήριο
   Σχεδιαγράμματα, Πλαίσια και Πίνακες
   ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
   1 Το μοντέλο "ποτήρι σαμπάνιας" της ανισότητας ανάμεσα στους πλούσιους και τους φτωχούς του κόσμου
   2 Εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών ως μερίδιο ποσοστού του παγκοσμίου συνόλου
   3 Σύγκριση εισοδημάτων μεταξύ των αναπτυσσόμενων περιοχών του ΟΟΣΑ και αυτών του υψηλού εισοδήματος, 1960-1998
   4 Το πραγματικό ετήσιο ποσοστό αύξησης του ΑΕΠ κατά κεφαλήν και ο σταθμικός μέσος των δασμολογίων 1980-1998 της Κίνας και της Ινδίας
   5 Συμμετοχή των επιλεγμένων χωρών στις επίσημες πολύπλευρες οργανώσεις, το 1995 και το 2001
   6 Αριθμοί μη κυβερνητικών οργανώσεων που έχουν μέλη στις χώρες χαμηλού, μέσου και υψηλού εισοδήματος, και ανά περιοχή, το 1991 και το 2001
   7 Αριθμοί και γεωγραφική εξάπλωση των γραμματειών των διεθνών και των διεθνώς προσανατολισμένων μη κυβερνητικών οργανώσεων
   8 Η οργανωτική υποδομή της παγκόσμιας διακυβέρνησης: μια οπτική με κέντρο τα ΗΕ
   9 Δίκτυα Παγκόσμιων Ζητημάτων (ΔΠΖ)
   ΠΛΑΙΣΙΑ
   1 Επίλεκτος κατάλογος πρωτοβουλιών και συμφωνιών στα ανθρώπινα δικαιώματα
   2 Δικαιώματα που αναγνωρίζονται από τη Διεθνή Διακήρυξη των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων
   3 Κατάσταση της επικύρωσης των δυο κύριων
   διεθνών συνθηκών για τα ανθρώπινα δικαιώματα
   4 Η ευθύνη παροχής προστασίας: έξι αρχές για στρατιωτική επέμβαση
   5 Προς μία νέα παγκόσμια συνθήκη: παγκόσμια σοσιαλδημοκρατία
   ΠΙΝΑΚΕΣ
   1 Είκοσι παγκόσμια ζητήματα
   2 Φορολογικά επίπεδα και σύνθεση για διάφορες χώρες του ΟΟΣΑ, το 1970, το 1980 και 1997-1998
   3 Παγκόσμια κατανομή του εισοδήματος και της προσδοκώμενης διάρκειας ζωής: δείκτες ανισότητας και ένδειας για τα επιλεγμένα έτη
   4 Στόχοι Ανάπτυξης της Χιλιετίας των ΗΕ, 1999-2015
   5 Οι βασικές αρχές των ΗΕ για την Παγκόσμια Συνθήκη
   6 Κύριοι διακυβερνητικοί οργανισμοί

   Politeianet