Καραγιαννόπουλος, Ιωάννης

  1. Πρόσωπο
  2. 2 Σεπτεμβρίου 1922
  3. 23 Ιανουαρίου 2000
  4. Βυζαντινολόγος | Καθηγητής πανεπιστημίου
  5. Βυζαντινός πολιτισμός
  6. Wikipedia
Φωτογραφία προσώπου