1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Οργανωμένο έγκλημα (Έννοια)
    2. Πρόληψη (Έννοια)
    3. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)