Αριθμητικές μέθοδοι και εφαρμογές για μηχανικούς - Δεύτερη έκδοση. - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα, 2014

  1. Manifestation
  2. Σαρρής, Ιωάννης Ε. | Καρακασίδης, Θεόδωρος
  3. Δεύτερη έκδοση
  4. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα, 2014
  5. 514 σελίδες
  6. 978-960-418-419-7