Πασιάς, Γεώργιος Κων. [Συγγραφέας]. Παιδαγωγική και εκπαίδευση