Παιδαγωγική και εκπαίδευση - Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη, 2016

  1. Έκδοση
  2. Πασιάς, Γεώργιος Κων. | Φλουρής, Γεώργιος Στ. | Φωτεινός, Δημήτριος
  3. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη, 2016
  4. 978-960-333-886-4