1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Πασιάς, Γεώργιος Κων.
    2. Φλουρής, Γεώργιος Στ.
    3. Φωτεινός, Δημήτριος
    1. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη (Εκδοτικός οργανισμός), 2016