Παπαδόπουλος, Απόστολος Ν. [Συγγραφέας]. Ανάκτηση πληροφορίας

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Ελληνικά
    • Θεωρία, αλγόριθμοι, εφαρμογές