1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Δέκατη έκδοση στην αγγλική γλώσσα του "Educational psychology: windows on classrooms"
  1. Eggen, Paul D. (1940-)
  2. Kauchak, Donald P. (1946-)
  1. Λυκιτσάκου, Κωνσταντίνα
  2. Μπακοπούλου, Αλεξία
  1. Δημητροπούλου, Παναγιώτα
  1. Αθήνα: Κριτική, 2017