1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Τρίτη έκδοση στην αγγλική γλώσσα του "Bioinformatics and functional genomics"
    1. Pevsner, Jonathan (1961)
    1. Τσίρκα, Θεοδώρα
  3. Τρίτη έκδοση
    1. Αλεξανδρούπολη: Ακαδημαϊκές εκδόσεις Ι. Μπάσδρα (Εκδοτικός οργανισμός), 2019