Δέλτσου, Ελευθερία

  1. Πρόσωπο
  2. Γυναίκα
    • Η Ελευθερία Δέλτσου είναι επίκουρη καθηγήτρια κοινωνικής ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σπούδασε αγγλική γλώσσα και φιλολογία (ΑΠΘ), προφορική ιστορία (Μεταπτυχιακό, τομέας Λαογραφίας, ΑΠΘ) και Κοινωνική Ανθρωπολογία (Μ. Α. Ph. D., Indiana University). Ερευνητικά ασχολείται με τις πολιτικές του πολιτισμού και του παρελθόντος, τον εθνικισμό, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον τουρισμό, την κατανάλωση, την ανάπτυξη, τη νεωτερικότητα, τη διαμόρφωση τόπων, τις τοπικές προσλήψεις για το αρχαιολογικό παρελθόν.

      Biblionet