Ανδριάκαινα, Ελένη

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Πρόσωπο
Γυναίκα
  • Η Ελένη Ανδριάκαινα είναι διδάσκουσα στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

    Biblionet