Ιδεολογία : μια εισαγωγή - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Πεδίο, 2018

 1. Manifestation
 2. Eagleton, Terry (1943-)
 3. Σηφάκη, Ευγενία-Μυρτώ
 4. Λάμπρου, Μελέτης
 5. Πρώτη έκδοση
 6. Αθήνα: Πεδίο, 2018
 7. 384 σελίδες ; 23 εκατοστά
 8. 9786185331900
 9. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές και ευρετήριο
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Πρόλογος στην ελληνική έκδοση - Ευγενία Σηφάκη
   Εισαγωγή στην έκδοση του 2007
   Εισαγωγή στην αρχική έκδοση
   Τι είναι ιδεολογία;
   Ιδεολογικές στρατηγικές
   Από τον Διαφωτισμό στη Δεύτερη Διεθνή
   Από τον Lukacs στον Gramsci
   Από τον Adorno στον Bourdieu
   Από τον Schopenhauer στον Sorel
   Λόγος και ιδεολογία
   Επίλογος
   Για περαιτέρω ανάγνωση
   Ευρετήριο ονομάτων
   Ευρετήριο όρων

   Biblionet