Ψηφιακό αντίτυπο της έκδοσης "Παιδιά και έφηβοι με ειδικές ανάγκες και δυνατότητες"

Ψηφιακό τεκμήριο
Κείμενο
AMELib
Αρχείο doc πλήρως επεξεργασμένο (fully processed)
Με περιορισμούς αναπαραγωγής
Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το Νόμο 4672/2020 για εντυποανάπηρα άτομα, και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις του Νόμου 2121/1993.