Βαλκανική Χερσόνησος -- Ιστορία -- 19ος - 20ος αιώνας

  1. Subject
    1. Βαλκανική Χερσόνησος (Place)
    2. Ιστορία (Concept)
    3. 19ος - 20ος αιώνας (Event)