Γενική ανθοκομία - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Πεδίο, 2020

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
Σάββας, Δημήτριος
Πρώτη έκδοση
Αθήνα: Πεδίο, 2020
464 σελίδες : εικόνες, πίνακες, γραφήματα
Γεωεπιστήμες
9789606352393