Γενική ανθοκομία - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Πεδίο, 2020

  1. Έκδοση
  2. Σάββας, Δημήτριος
  3. Πρώτη έκδοση
  4. Αθήνα: Πεδίο, 2020
  5. 464 σελίδες : εικόνες, πίνακες, γραφήματα
  6. Γεωεπιστήμες
  7. 9789606352393