Το έργο της αναπαράστασης - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Πλέθρον, 2017

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Hall, Stuart (1932-2014.)
 4. Πετσίνη, Πηνελόπη
 5. Πετσίνη, Πηνελόπη
 6. Πρώτη έκδοση
 7. Stuart Hall ; μετάφραση-επιστημονική επιμέλεια Πηνελόπη Πετσίνη
 8. Αθήνα: Πλέθρον, 2017
 9. 126 σελίδες : εικόνες ; 20 εκατοστά
 10. Πολιτισμική θεωρία
 11. 9789603482833
 12. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές
Εξώφυλλο έκδοσης
  • 1. Αναπαράσταση, νόημα και γλώσσα
   2. Η κληρονομιά του Saussure
   3. Από τη γλώσσα στον πολιτισμό: από τη γλωσσολογία στη σημειωτική
   4. Λόγος, εξουσία και υποκείμενο
   5. Πού είναι «το υποκείμενο»;
   6. Επίλογος. Αναθεώρηση της αναπαράστασης, του νοήματος και της γλώσσας
   Παράρτημα

   Politeianet