1. Έκδοση
  2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
    1. Μιχαλοπούλου, Κατερίνα
    1. Αθήνα: Πεδίο (Εκδοτικός οργανισμός), 2018