1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Παρασκευόπουλος, Ιωάννης Ν. (1933-)
    2. Herbert, Μartin
  2. 2013
  3. Ελληνική
    1. Παιδική ψυχοπαθολογία