Νίτσε : η βούληση για ισχύ ως τέχνη - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Πλέθρον, 2011

 1. Manifestation
 2. Heidegger, Martin, 1889-1976
 3. Ηλιόπουλος, Γιώργος Η.
 4. Ξηροπαΐδης, Γιώργος (1958-)
 5. Μαγγίνη, Γκόλφω
 6. Πρώτη έκδοση
 7. Αθήνα: Πλέθρον, 2011
 8. 376 σελίδες ; 21 εκατοστά
 9. Κοινωνικές επιστήμες. Φιλοσοφία
 10. 9789603482062
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Εισαγωγή στην ελληνική έκδοση
   ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ
   § 1. Ο Νίτσε ως μεταφυσικός στοχαστής
   ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ:
   ΒΟΥΛΗΣΗ ΓΙΑ ΙΣΧΥ. Η ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΟΥΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΙΤΣΕΙΚΟΥ ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ
   1. Γένεση και δομή του κύριου έργου. Η μεταφυσική θεμελιώδης θέση του Νίτσε
   § 2. Το βιβλίο Η βούληση για ισχύ
   § 3. Σχέδια και προεργασίες για το "κύριο οικοδόμημα"
   § 4. Η ενότητα της βούλησης για ισχύ, της αιώνιας επιστροφής
   και της μεταξίωσης
   § 5. Η δομή του "κύριου έργου"
   Επανάληψη: το ερώτημα περί του είναι
   § 6. Ο νιτσεϊκός τρόπος του σκέπτεσθαι ως αντιστροφή
   2. Η περί βουλήσεως διδασκαλία του Νίτσε
   § 7. Το είναι των όντων ως βούληση στην παραδεδομένη
   μεταφυσική
   § 8. Η βούληση ως βούληση για ισχύ
   § 9. Η βούληση ως θυμική διέγερση, πάθος και συναίσθημα
   § 10. Η ιδεαλιστική ερμηνεία της περί βουλήσεως διδασκαλίας
   του Νίτσε. Η βούληση ως προσταγή
   §11. Βούληση και ισχύς. Η ουσία της ισχύος
   ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ:
   ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ. Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΝΙΤΣΕ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΙΣΜΟΥ
   1. Περίγραμμα της φυσιολογικής αισθητικής του Νίτσε
   § 12. Το θεμελιώδες και το οδηγητικό ερώτημα της φιλοσοφίας.
   Έκθεση της συνάφειας των ερωτημάτων περί τέχνης και αλήθειας
   § 13. Πέντε προτάσεις περί τέχνης. Η σχέση τους με την βασική
   πρόταση του Νίτσε περί τέχνης
   § 14. Έξι θεμελιώδη γεγονότα από την ιστορία της αισθητικής
   § 15. Η μέθη ως θεμελιώδης αισθητική κατάσταση
   § 16. Φωτισμός της ουσίας του ωραίου
   § 17. Οι θεμελιώδεις τρόποι αισθητικής συμπεριφοράς: δημιουργία και δεξίωση
   § 18. Η μέθη ως μορφοποιός δύναμη
   2. Δομική συναρμογή και θεμελίωση της αισθητικής του Νίτσε
   § 19. Το μεγαλοπρεπές ύφος. Η ενότητα της αμοιβαίας συνάφειας μέθης και ωραιότητας, δημιουργίας-δεξίωσης και μορφής
   Επανάληψη
   § 20. Η θεμελίωση των πέντε σχετικών με την τέχνη προτάσεων
   3. Η συνάφεια αισθητικής και ερωτήματος για την αλήθεια
   § 21. Ο τρομακτικός διχασμός μεταξύ αλήθειας και τέχνης. Το ερώτημα για την αλήθεια
   § 22. Η ερμήνευση του πλατωνισμού από τον Νίτσε με βάση τη θεμελιώδη εμπειρία του μηδενισμού
   § 23. Η αναγκαιότητα αναδρομής στη φιλοσοφία του Πλάτωνα για τη διασάφηση του διχασμού μεταξύ τέχνης και αλήθειας
   4. Η φιλοσοφία της τέχνης του Πλάτωνα
   § 24. Πλαίσιο και συνάφεια του πλατωνικού διαλογισμού για τη σχέση τέχνης και αλήθειας
   Επανάληψη
   § 25. Η πλατωνική πολιτεία: η απόσταση της τέχνης (μίμησις)
   από την αλήθεια (ιδέα)
   Επανάληψη
   § 26. Ο Φαίδρος του Πλάτωνα: Ωραιότητα και αλήθεια σε έναν ευτυχή διχασμό
   Συντομευμένη παρουσίαση
   5. Ο νιτσεϊκός προσδιορισμός της τέχνης ως βούλησης για φαίνεσθαι
   § 27. Η αντιστροφή του πλατωνισμού από τον Νίτσε
   § 28. Η νέα ερμήνευση της αισθητικότητας και ο διεγερτικός διχασμός μεταξύ τέχνης και αλήθειας
   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
   Α. Αναφορικά με την παράδοση και τον Νίτσε εν γένει
   Β. Σχετικά με τις δύο παραδόσεις για τον Νίτσε. Χειμερινό εξάμηνο 1936-1937 και εαρινό εξάμηνο 1937, συνολική θεώρηση
   Γ. Η συνάφεια των παραδόσεων του χειμερινού εξαμήνου
   1936-1937 και του εαρινού εξαμήνου 1937
   Δ. Σημείωση για τις παραδόσεις σχετικά με τον Νίτσε "Τα Έργα του Νίτσε" (έκδοση μεγάλου ογδόου [GROSSOKTAVAUSGABE]),
   όπως τα είχε στην κατοχή του ο Μάρτιν Χάιντεγκερ
   Επίμετρο του επιμελητή της γερμανικής έκδοσης
   Γλωσσάριο

   Politeianet