Μετάφραση στα ελληνικά της πρώτης γερμανικής έκδοσης τού έργου "Nietzsche: Der Wille zur Macht als Kunst" / Ηλιόπουλος, Γιώργος Η. [Μεταφραστής]