1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Nietzsche, Friedrich Wilhelm (Πρόσωπο)
    2. Αισθητική (Έννοια)