Παπαϊωάννου, Σωτήρης [Συγγραφέας]. Regional and sectoral efficiency of the Greek economy : measurement and determinants

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2017
  3. Ελληνικά