1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Παιδιά μεταναστών (Έννοια)
    2. Εκπαίδευση (Έννοια)
    3. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)