1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Μετανάστες (Έννοια)
    2. Οικονομικές συνθήκες (Έννοια)
    3. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)