Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Οδυσσέας, 2003

  1. Έκδοση
  2. Vitti, Mario
  3. Πρώτη έκδοση
  4. Αθήνα: Οδυσσέας, 2003
  5. 602 σελίδες
  6. 9602104600