Για τη θεωρία και τη μελέτη των πολιτικών κομμάτων - Ποικίλες ανατυπώσεις που εμφανίζονται ως διαφορετικές εκδόσεις. - Αθήνα: Εξάντας, 1990

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Σπουρδαλάκης, Μιχάλης (1945)
  4. Ποικίλες ανατυπώσεις που εμφανίζονται ως διαφορετικές εκδόσεις
  5. Μιχάλης Σπουρδαλάκης
  6. Αθήνα: Εξάντας, 1990
  7. 243 σελίδες ; 20 εκατοστά
  8. 9602560908
  9. Περιλαμβάνει ευρετήριο και βιβλιογραφία: σελίδες [223]-239
Εξώφυλλο έκδοσης