Δώρα ζωής μετά θάνατον : πολιτισμικές εμπειρίες - Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκης, 2012

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Παπαγαρουφάλη, Ελένη
 4. Ελένη Παπαγαρουφάλη.
 5. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκης, 2012
 6. 391 σελίδες : εικονογράφηση ; 20 εκατοστά
 7. Ανθρωπολογικοί ορίζοντες : Δήμητρα Γκέφου - Μαδιανού
 8. 9789601642895 (χαρτόδετο)
 9. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές σελίδες 351-381 και ευρετήρια.
 10. Επανέκδοση: "Ελληνικά Γράμματα", 2002.
  • Πρόλογος -- Εισαγωγή: Από τη σκοπιά της ανθρωπολογίας -- 
   Κεφάλαιο 1: Απώλειες -- Κεφάλαιο 2: Δώρα ζωής -- 
   Κεφάλαιο 3: Η ταυτότητα των δυνητικών δωρητών --
   Κεφάλαιο 4: Τα σώματα των δωρητών --
   Κεφάλαιο 5: Ακεραιότητες -- Επίλογος: Η παρωδία της κοσμωδίας --
   Βιβλιογραφία -- Ευρετήριο ονομάτων -- Ευρετήριο όρων.