Αριθμητικές μέθοδοι και εφαρμογές για μηχανικούς - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα, 2011

  1. Manifestation
  2. Σαρρής, Ιωάννης Ε. | Καρακασίδης, Θεόδωρος
  3. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα, 2011
  4. 227 σελίδες
  5. 978-960-418-300-5