Νέα ελληνική ιστορία : 1204-1985 - Πέμπτη έκδοση. - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας, 1991

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
Πέμπτη έκδοση
486 σελίδες ; 21 εκατοστά
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.