Νέα ελληνική ιστορία : 1204-1985 - Πέμπτη έκδοση. - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας, 1991

  1. Έκδοση
  2. Βακαλόπουλος Κωνσταντίνος Απ. (1951-)
  3. Πέμπτη έκδοση
  4. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας, 1991
  5. 486 σελίδες ; 21 εκατοστά
  6. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.