Ψηφιακή μάθηση για ενήλικες πρόσφυγες : το μοντέλο CAROL / Άννα Αποστολίδου - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Βιβλιόραμα, 2019

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Αποστολίδου, Άννα
 4. Πρώτη έκδοση
 5. Άννα Αποστολίδου
 6. Αθήνα: Βιβλιόραμα, 2019
 7. 230 σελίδες ; 24 εκατοστά
 8. 9789609548458
 9. Βιβλιογραφία: σελίδες [175]-205
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Ευχαριστίες
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γιατί πολιτισμική προσαρμογή και γιατί τώρα;
   Η ανθρωπολογία συναντά την ψηφιακή εκπαίδευση
   Εισαγωγή
   Προσεγγίσεις και μοντέλα προσαρμογής
   Γιατί τώρα;
   Ανθρωπολογία της γνώσης
   Πολιτισμός και μάθηση
   Τεχνολογία και/ως πολιτισμός
   Πολιτισμός και πολιτισμική διαφορά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση
   Ηλεκτρονική μάθηση: δυνατότητες και περιορισμοί
   Προσεγγίσεις μάθησης για την ψηφιακή εκπαίδευση ενηλίκων
   Μοντέλα πολιτισμικής προσαρμογής και εξ αποστάσεως εκπαίδευση
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Ενήλικες εκπαιδευόμενοι εν κινήσει
   Κινητή μάθηση και προσφυγική συνθήκη
   Mobile learning: Ανασημασιοδοτήσεις της κινητής μάθησης
   Εκπαίδευση προσφύγων
   Εξ αποστάσεως εκπαίδευση νεαρών και ενήλικων προσφύγων
   Δέκα κομβικές έννοιες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενήλικων προσφύγων
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Προσαρμογή και ζητήματα σχεδιασμού
   Μεθοδολογική προσέγγιση
   Ανάπτυξη πρωτοτύπου και ομάδα ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού
   Άρθρωση και περιεχόμενο σπουδών
   Σχεδιασμός εκπαιδευτικού υλικού
   Τεχνολογικός εκπαιδευτικός σχεδιασμός
   Προσεγγίσεις προσαρμογής εκπαιδευτικού υλικού
   Στοχοθεσία μετατροπής υλικού
   Πρακτικές αρχές μετατροπής υλικού
   Αρχές σχεδίασης ηλεκτρονικού περιεχομένου
   Κινητοποίηση φοιτητών και ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό περιεχόμενο
   Πλατφόρμα διαχείρισης της μάθησης
   Ασκήσεις και δραστηριότητες
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Εμπειρικά δεδομένα για την ψηφιακή μάθηση ενήλικων προσφύγων
   Εισαγωγικά για τη μελέτη άντλησης εμπειρικών δεδομένων Ημιδομημένες συνεντεύξεις και ομάδες εστίασης
   Ανάλυση και ερμηνεία ποιοτικής μελέτης
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Πλαισίωση και υποστήριξη της μάθησης ενηλίκων προσφύγων
   Πλαίσιο σχεδιασμού ενός προγράμματος σπουδών για ενήλικες πρόσφυγες
   Ο ρόλος του «δασκάλου»
   Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η σημασία της βιβλιοθήκης Συμπληρωματικοί υποστηρικτικοί μηχανισμοί
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ Το μοντέλο CAROL: δέκα σημεία
   Η σημασία της προκαταρκτικής έρευνας
   Καθαροί στόχοι πολιτισμικής προσαρμογής
   Διευρυμένη ομάδα ανάπτυξης και εφαρμογής προγράμματος
   Πρόσβαση, ανοικτότητα και κοινωνική δικτύωση
   Παιδαγωγική προσέγγιση
   Σχεδιασμός κινητής μάθησης
   Ο σύνθετος ρόλος του «δασκάλου»
   Πολυγλωσσική και εξωγλωσσική προσέγγιση
   Κινητικότητα και τρωτότητα προσφυγικού πληθυσμού
   Ενισχυμένη υποστήριξη
   Βιβλιογραφία
   Παραρτήματα
   1. Συντομογραφίες
   2. Δραστηριότητες εκπαιδευτικής εφαρμογής
   3. Δείγματα εκπαιδευτικού υλικού και ψηφιακής πλατφόρμας μάθησης
   4. Έντυπο συγκατάθεσης
   5. Online ερωτηματολόγιο ανατροφοδότησης και οδηγός συζήτησης

   Politeianet