Γνωστική ψυχολογία - Πρώτη έκδοση. - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα, 2020

 1. Manifestation
 2. Matlin, Margaret W. | Farmer, Thomas A.
 3. Πολυματίδου, Παναγιώτα
 4. Βατάκη, Αργυρώ | Ζιώρη, Ελένη
 5. Πρώτη έκδοση
 6. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα, 2020
 7. xix, 650 σελίδες : εικόνες ; 24 εκατοστά
 8. 9789604187904
 9. Περιλαμβάνει βιβλιογραφίες και ευρετήριο
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Εισαγωγή στη Γνωστική Ψυχολογία, Αναγνώριση Οπτικών και Ηχητικών Ερεθισμάτων, Προσοχή και Συνείδηση, Μνήμη Εργασίας, Μακρόχρονη Μνήμη, Στρατηγικές Μνήμης και Μεταγνώση, Νοερή Απεικόνιση και Γνωστικοί Χάρτες, Γενική Γνώση, Γλώσσα I: Εισαγωγή στη Γλώσσα και στην Κατανόηση της Γλώσσας, Γλώσσα II: Παραγωγή Γλώσσας και Διγλωσσία, Επίλυση Προβλήματος και Δημιουργικότητα, Παραγωγική Συλλογιστική και Λήψη Αποφάσεων, Γνωστική Ανάπτυξη κατά τη Διάρκεια της Ζωής.

   Biblionet