Μετάφραση στα ελληνικά της 9ης αγγλικής έκδοσης του έργου "Cognition" / Πολυματίδου, Παναγιώτα [Μεταφραστής]