Φιλοσοφία των κοινωνικών επιστημών - Πρώτη έκδοση. - Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2017

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Rosenberg, Alexander (1946-)
 4. Μαραγκός, Γιώργος
 5. Πρώτη έκδοση
 6. Alexander Rosenberg ; απόδοση στα ελληνικά Γιώργος Μαραγκός
 7. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2017
 8. 501 σελίδες ; 24 εκατοστά
 9. Φιλοσοφία της επιστήμης
 10. 9789605244965
 11. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές (σελίδες 463-470) και ευρετήριο
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Πρόλογος του συγγραφέα στην ελληνική έκδοση
   Πρόλογος στην 5η έκδοση
   - Τι είναι φιλοσοφία των κοινωνικών επιστημών;
   - Το μεθοδολογικό χάσμα: Φυσιοκρατία / Ερμηνεία
   - Η εξήγηση της ανθρώπινης δράσης
   - Πράξεις, επιθετικότητα και το πρόβλημα των σχέσεων νου-σώματος
   - Ο συμπεριφορισμός στις κοινωνικές επιστήμες
   - Θεωρία των ορθολογικών επιλογών: προβλήματα
   - Κοινωνική ψυχολογία και κατασκευή της κοινωνίας
   - Η φιλοσοφία των κοινωνικών επιστημών στην ηπειρωτική Ευρώπη
   - Ολισμός κι αντιαναγωγισμός στην κοινωνιολογία και στην ψυχολογία
   - Ο λειτουργισμός ως ερευνητικό πρόγραμμα
   - Κοινωνιοβιολογία: καθιερωμένο πρότυπο στις κοινωνικές επιστήμες;
   - Θεωρίες για την πολιτισμική εξέλιξη
   - Ερευνητική ηθική στις κοινωνικές επιστήμες
   - Γεγονότα και αξίες στις επιστήμες που μελετούν τον άνθρωπο
   - Οι κοινωνικές επιστήμες και τα διαχρονικά φιλοσοφικά ερωτήματα
   Βιβλιογραφία
   Ευρετήριο ονομάτων
   Ευρετήριο εννοιών

   Politeianet